2021-жылдын 28-сентябрында Баткен мамлекеттик университетинде 2021-2022-окуу жылына карата магистратура программасы боюнча кабыл алуунун ll туру болуп өттү. Кабыл алуу БатМУнун Магистратура бөлүмү тарабынан уюштурулуп, атайын түзүлгөн комиссия абитуриенттер үчүн түзүлгөн ачык жана жагымдуу аянтчада аңгемелешүү жүргүздү. Биздин катарыбызга кошулган магистранттарга ийгилик каалайбыз!