Баткен мамлекеттик университети төмөнкү факультеттердин декандарынын жана кафедра башчыларынын ваканттык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:

 1. Башкы мекеме боюнча:
  • Табигый, гуманитардык жана педагогикалык факультетинин деканы кызмат ордуна;
  • Филологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Табигый илимдер жана математика кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Педагогика билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Социалдык-экономикалык жана укук кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.
 2. Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институту боюнча:
  • Педагогика факультетинин деканы кызмат ордуна;
  • Табигый илимдер жана дене тарбия факультетинин деканы кызмат ордуна;
  • Дене тарбия кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Кыргыз тили жана тарых  кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Табигый -математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Педагогика жана психология кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Дүйнөлүк тилдер кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Башталгыч класстарды окутуу кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.
 3. Кызыл-Кыя техникалык,  экономикалык жана укук институту боюнча
  • Экономика, педагогика жана инженердик технология факультетинин деканы кызмат ордуна;
  • Гуманитардык-педагогикалык жана тил дисциплиналар кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Экономика кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Табигый илимдер жана техникалык дисциплиналар  кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.
 4. Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту боюнча
  • Педагогика жана экономика факультетинин деканы кызмат ордуна;
  • Педагогикалык жана фиологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
  • Табигый илимдер жана маалыматтык технологиялар кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтердин тизмеси:

 1. Ректордун наамына жазылган арыз;
 2. Паспорттун көчүрмөсү;
 3. Кыскача таржымал (резюме);
 4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);
 5. Жогорку билими, окумуштуулук даражасы, илимий наамы (бар болсо) тууралуу документтеринин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);
 6. Белгиленген тартипте Окумуштуулар кеңешинин катчысына күбөлөндүрүп, акыркы 5 жыл ичиндеги жарыяланган илимий жана окуу-методикалык иштеринин тизмеси;
 7. 5 жылга факультетти/кафедраны өнүктүрүү планы;
 8. Иштеген жеринен мүнөздөмө.

Катышуучуларга коюлган талаптар БатМУнун “Факультеттеринин декандарын шайлоо тартиби”, “Кафедра башчыларын шайлоо тартиби” жөнүндө жоболорунда көрсөтүлгөн. (www.batmu.kg )

Биздин дарек: 720100, Баткен ш., И.Жусупов көчөсү, 21

Тел.: (03622) 6-09-80, 6-09-77, 6-08-75, 6-09-81,

Факс: (03622) 5-03-26 

Эскертүү:  Коюлган талаптарга жооп бербеген катышуучулардын документтери конкурска кабыл алынбайт.

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү: Жарыя чыккан күндөн тартып – 1 (бир) ай.