Исмаилова Асылгүл Маликовна

Окуу-маалымат департаментинин башчысы

Моб. тел.: (+996) 772 618 985

E-mail: ismailova.asylgul@mail.ru

Билими:жогорку

1) 1984-1986–жж.

Ош мамлекеттик педагогикалык институту,

Физика–математикалык факультети,

Адистиги: Математика;

Квалификациясы: математика мугалими

Бөрүбаева Гульбара Назырбековна

Окуу-маалымат департаментинин башчысынын орун басары

Моб. тел.:(+996) 773 409 672,

e-mail: borubaeva_gn@mail ru

Билими: жогорку

1) 1989–1994–жж.

Ош мамлекеттик университети, Физика–математика факультети,

Адистиги:Математика, информатика жана эсептөө техникаларынын негиздери;

Квалификациясы: математика, информатика жана эсептөө техникаларынын негиздеринин мугалими;

2) 2002–2005–жж. Баткен мамлекеттик университети, Кадрларды кайра даярдоо факультети,

Адистиги: Финансы жана кредит;

Квалификациясы: Финансист;

Илимий даражасы:экономика илимдеринин кандидаты.

Нажимидинова Асылкан Элчиевна

Карьера жана практика боюнча жетектөөчү адис

Моб. тел.:(+996) 770 415 444

E-mail:nasulkan@mail.ru

Билими: жогорку

1) 2002-2007 жж.

Ош мамлекеттик университети,

АдистигиКыргыз тили жана адабияты;

Квалификациясы: Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Кулдашева Рахат Батыралиевна

Окуу-маалымат департаментинин жетектөөчү адиси

Моб. тел.:(+996) 779 405 271

E-mail: rahat_22@bk.ru

Билими:жогорку

1) 2012-2017-жж.

Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Экономика факультети

Адистиги: Экономика