Кенжебаева Гулнора Умаркуловна

Бирдиктүү терезе системалык кызматынын иш кагаздары

Бирдиктүү терезе долбоору

Бирдиктүү терезе (мыйзам)

Бирдиктүү терезе системалуу кызмат

Адистин кызматтык милдети

Бирдиктүү терезе боюнча 2020-2021-окуу жылына тузулгөн иш планы

Бирдиктүү терезе боюнча иш кагаздары

Иш учурунда

  “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик  трасформациялоо консепциясын, “2019-жылды  Региондорду  өнүктүрүү жана  санариптештирүү жылы” деп жарыялоо  жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин  жарлыгын ишке ашыруу алкагында  жана окуу жайларда  системалуу коорупциянын  алдын алуу  жана жоюу  максатындагы берилген буйругунун  негизинде –кайрылган жараандарга , сапаттуу  маданияттуу, өз учурунда  кызмат көрсөтүү жана  алардын убактысын үнөмдөө, негизсиз  бюрократиялык тоскоолдуктарга  мыйзамсыз  иш аракеттерге  жол бербөө максатында  негизделген БатМУ Сүлүктү гуманитардык–экономикалык  институтунун  Санариптештирүү, техникалык  камсыздоо жана медиа бөлүмүндө  Бирдиктүү терезе  системалык кызматы  көрсөтүлүүдө.

  Маалымат технологияларын  колдонуу менен Бирдиктүү терезе  режиминде   төмөнкү кызматтар көрсөтүлүүдө;

Бүтурүүчүлөр тарабынан  толтурулуучу  “айланма  баракчадагы”  төмөнкү структуралар 

1-Китепкана

2- Деканат

3- Жатакана комменданты

4-Маркетолог

5-Кадрлар башкармалыгы

 тастыкталуучу  маалымкаттарды  автоматташтырылган  система аркылуу бир жерден  алуу камсыздандырылган .

Бирдиктүү терезеден төмөнкү маалымкаттарды  алууга болот:

-бүтүрүүчүлөргө  диплом берүүдөгү айланма баракча;

– окугандыгы  жөнүндө маалымкат;

-окуп жаткан студенттерге аскердик ф-26 формасындагы маалымкат;

-транскрипт;

-академиялык жана архивдик  малымкаттарды ,

борборлоштурулган системанын, жыйынтыгынын негизинде берилет