ФИО: Саттарова Нуркан

Урааны: “Алга гана!”

БатМУнун аяктаган жылы: 2014-жыл.

Адистиги: орус тили жана адабияты мугалими.

Иш тажрыйбасы: А.Имаров атындагы №3-орто мектеп

Ээлеген кызматы: мугалим.