ФИО: Туллаев Нургазы

Урааны: “Мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуу!”

БатМУнун аяктаган жылы: 2022-жыл.

Адистиги: финансы жана кредит

Иш тажрыйбасы: 2005-жылдан Баткен шаардык салык кызматы

Ээлеген кызматы: Баткен шаардык салык кызматынын  Укук иштери боюнча башкы адиси