ББСБнын отурумдарынын иш планы

“Окутуучу – студенттердин көзү менен” аттуу суражылоонун жыйынтыгы

“Окутуучу-студенттердин көзү менен” аттуу анкетасын өткөрүү боюнча фото-маалымат

ББСБнын 1-отурмунан фото-маалымат

ББСБнын 2-отурумунан фото-маалымат

ББСБнын 3-отурумунан фото-маалымат

ББСБнын 4-отурумунан фото-маалымат

ББСБнын 5-отурумунан фото маалымат

Институционалдык аккредитациянын өзүн-өзү баалоо отчетун жазуу боюнча семинардан фото-маалымат