Саякбай Каралаевдин 130,Кааба Атабековдун 100,Сапарбек Касмамбетовдун 90,Уркаш Мамбеталиевдин 90жылдыгына арналган:«МАНАС» ЭПОСУ: ИЗИЛДӨӨ ЖАНАОКУТУУ – 2024»аттуу республикалык илимий-практикалык конференция болуп өттү.БатМУ жана Манас улуттук академиясынын ортосунда эки тараптык келишимге кол коюлду. Мындан кийин эки мекеменин илимпоздору чогу иш жургузушот, жана кадыр барктуу басылмаларда жарыкка чыгарууда көмөктөшүшөт

https://www.facebook.com/100003299996058/videos/pcb.7418436531609606/2216708415327148