Факультеттер (Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогика иснтитуту)

Окуу-усулдук жана маалымат-технологиялар бөлүмү

Окуу-усулдук жана маалымат технологиялар  бөлүмү   КРнын жогорку билим берүү системасынын нормативдик актыларынын, билим берүү  программалардын мамлекеттик стандартынын негизинде иш алып…

Институттун башкармалыгы

БатМУ КГПИнин директору тарых илимдеринин кандидаты Бердиев Асан Токсонович Туулган күнү:              1968-жыл 17-ноябрь Билими:                        жогорку, Ош мамлекеттик университетинин тарых жана…

Педагогика факультети

Педагогика факультети Окумуштуулар кеңешинин чечими менен  1998-жылдын 28-майында түзүлгөн. Учурда факультетти педагогика илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу М.М.Боркошев жетектейт. Факультетте…

Гуманитардык факультети

Каранова Толгонай Нурбаевна Гуманитардык   факультетинин деканы,   п.и.к., доцент karanova.72@mail.ru Резюме Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык институтунун гуманитардык   факультетинин тарыхы Факультет БатМУнун алдындагы…