ИЛИМ

Илим изилдөө институту

Илим изилдөө институтунун башкармалыгы Тайиров Миталип Муратович Мергенов Максатбек Бурканович Таржымалы Урустамова Фарида Хамидовна Таржымалы Алишеров Арсен Алишерович Таржымалы Абдиева…

Илимий-изилдөө иштеринин негизги формалары жана багыттары

Баткен мамлекеттик университетинин  илимий-изилдөө иштери профессордук-окутуучулардын жана студенттердин арасында системалуу түрдө Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнө илимий изилдөө жүргүзүлүп,  илимий-изилдөө…

Баткен мамлекеттик университетинин 2023-2024-окуу жылында өткөрүлө турган илимий практикалык конференциялары

Заманбап чакырыктардын астында илим менен билим берүүнүн актуалдуу проблемалары, өткөндүн тажрыйбасы, учурдун мүмкүнчүлүктөрү, келечектин стратегиялары Урматтуу кесиптештер! Баткен мамлекеттик университетинин…

Жоболор

2022-2023-окуу жылына карата БатМУнун илим-изилдөө иштери боюнча стратегиялык планы Илим изилдөө бөлүмүнүн иштөө жобосу БатМУнун сыйлыктары жөнүндө жобосу БатМУнун ардактуу…

Каржыланган илимий долбоорлор

Баткен мамлекеттик университетинде 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй илимий долбоорлор аткарылды жана аткарылып жатат, алар төмондөгүдөй каржылоонун эсебинен жүрүүдө.  Батккен мамлекеттик университетинин…

Өткөрүлгөн коференциялар, семинарлар

Баткен мамлекеттик униыерситетинде бир канча конференция, семинарлар өткөрүлүп турат. 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй конференция, семинарлар уюшулду. Сүрөттүк материалдар университеттин Фейзбук жана…