Кафедралар – Педагогика жана экономика факультети – Cүлүктү аймактык институту

Филологиялык жана педагогикалык билим берүү кафедрасы

Филологиялык жана башталгыч билим берүү кафедрасынын башчысы, ага окутуучу Канназарова Бурулай Усоновна ФжП кафедрасынын жылдык иш планы ФжП кафедранын КТББ…

Табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасы

Табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасынынбашчысы Элмуратов Шерали Закирбекович 2023-2024-окуу жылы үчүн жылдык учурдагы иш-планы 2023-2024-окуу жылы үчүн комплекстүү иш-план…