Кафедралар – педагогика факультети (Кызыл-Кыя Педагогика иснтитуту)

Педагогика кафедрасы

«Педагогикалык билимберүү»  кафедрасынын башчысы жана доценти Кашматова Жамиля Ашировна  Резюме       БатМУ КПИ нин Педагогика факультетинин «Педагогикалык билим берүү» кафедрасы…