Кафедралар (табият таануу жана педагогика факультети)

Филологиялык билим берүү кафедрасы

“Филологиялык билим берүү” кафедрасынын башчысы Көкчөева Сапаргүл Акматалиевна Сертификаттары Кафедра башчысынын сыйлыктары 2021-2022-окуу жылына карата “Филолгоиялык билим берүү” кафедрасынын түзүлгөн…

Педагогикалык билим берүү кафедрасы

Баткен мамлекеттик университетинин “Табият таануу жана педагогика” факультетинин “Педагогикалык билим берүү” кафедрасынын  башчысы Аззамбаев Ураимберди Аззамбаевич Ички-мобилдүүлүк боюнча У.Аззамбаевдин билдирүүсү…

Табигый илимдер жана математика кафедрасы

Табигый илимдер жана математика кафердарсынын башчысы Асанова Сакина Алимбековна Кафедранын 2021-2022-окуу жылына карата иш планы Кафедранын жобосу Кафедранын Паспорт Квалификацияны…