Кафедры КГПИ

Дене тарбия кафедрасы

Байжигитов Болотбек Баракбаевич Дене тарбия кафедрасынын башчысы E-mail: bbolot26@gmail.com Кафедра  жөнүндө маалымат Кафедра 2014-жылдын 1-октябрында БатМУ КГПИнин директорунун буйругу менен…