Бизнес инкубатор

Фергана өрөөнүндө маалыматтык технологияларды өркүндөтүү форуму

Баткен мамлекеттик университетинин бизнес-инкубаторунун директору Фергана шаарында өтүп жаткан “Фергана өрөөнүндөгү санариптүү ишкердүүлүктү өркүндөтүү” аймактык конференциясынын 2-күнүндө “Маалыматтык технологиялар тармагында…