Экономика жана финансы

Административдик-чарба департаменти

Окуу жайдын бардык аудиториялык, компьютердик класстары санитардык-гигиеналык, коопсуздук эрежелерине жооп берет жана тиешелүү корутундулар бар. Администрациялык чарба департаментинин техникалык кызматкерлери,…