КТЭУИ

Кыскача тарыхы

Кызыл-Кыя экономика, укук жана технология институту (КЭУТИ)  Кыргызстандын туштук-батыш региону боюнча орто мектептерде жогорку билимдүү мугалимдердин, ишкана-мекемелерде экономист, техник жана…