Магистратура бөлүмү

Магистратура жана аспирантура бөлүмүнүн ченемдик-укуктук актылары

Лицензия 2022-2023-окуу жылы үчүн стратегиялык иш планы Өндүрүштүк практиканын күбөлүгү Илимий-педагогикалык практиканын күндөлүгү Магистранттардын практикасын өткөрүү тартиби жөнүндө жобо

Магистратура жана аспирантура бөлүмүнүн 2022-2023-окуу жылына ишмердүүлүгү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2020-жылдын   29-декабрындагы  №1101/1   буйругуна ылайык, КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин Лицензиялоо боюнча Кеңешинин…