Тышкы байланыш жана өнүктүрүү боюнча проректор

БатМУнун Бизнес инкубатору

Бизнес инкубатордун командасы Бизнес инкубатордун долбоорлору Банк резюме долбоору Мыйзамдык актылары Жаңылыктар Бизнес-инкубатор – студенттерге, жаш окумуштууларга алардын ишкердик иш-аракеттерин…

Санариптештирүү жана техникалык камсыздоо бөлүмү

Санариптештирүү жана техникалык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бекмаматов Замирбек Молдошович Резюме 2021-2022-окуу жылына карата иш планы Санариптештирүү жана техникалык камсыздоо бөлүмүнүн…