Жаңылыктар КТЭУИ

Ачык эшиктер күнү

2022-2023- жаңы окуу жылына Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя технология, экономика жана укук институту 2022-жылдын 27-апрель күнү мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн «Ачык…