Студенттерге

Enuctus БатМУ

БатМУда “Enactus” командасы түзүлдү БатМУнун студенттеринен түзүлгөн “Enactus” командасынын мүчөлөрү менен “Еnactus Кыргызстан” коомдук уюмунун КРнын түштүк аймагы боюнча координатору…

Жаштар комитети

Баткен мамлекеттик университети (мындан ары – БатМУ) студент-жаштарынын өзүн-өзү башкаруу структурасы – Жаштар комитети (мындан ары – комитет) болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын…