Декандарды жана кафедра башчыларын шайлоо.

Баткен мамлекеттик университети төмөнкү факультеттердин декандарынын жана кафедра башчыларынын ваканттык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:

 1. Башкы мекеме боюнча:
 2. Табигый, гуманитардык жана педагогикалык факультетинин деканы кызмат ордуна;
 3. Филологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 4. Табигый илимдер жана математика кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 5. Педагогика билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 6. Социалдык-экономикалык жана укук кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.
 7. Кызыл-Кыя гуманитардык – педагогикалык институту боюнча:
 8. Педагогика факультетинин деканы кызмат ордуна;
 9. Табигый илимдер жана дене тарбия факультетинин деканы кызмат ордуна;
 10. Дене тарбия кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 11. Кыргыз тили жана тарых  кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 12. Табигый -математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 13. Педагогика жана психология кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 14. Дүйнөлүк тилдер кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 15. Башталгыч класстарды окутуу кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.
 16. Кызыл-Кыя техникалык,  экономикалык жана укук институту боюнча
 17. Экономика, педагогика жана инженердик технология факультетинин деканы кызмат ордуна;
 18. Гуманитардык-педагогикалык жана тил дисциплиналар кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 19. Экономика кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 20. Табигый илимдер жана техникалык дисциплиналар  кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.
 21. Сүлүктү гуманитардык – экономикалык институту боюнча
 22. Педагогика жана экономика факультетинин деканы кызмат ордуна;
 23. Педагогикалык жана фиологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;
 24. Табигый илимдер жана маалыматтык технологиялар кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтердин тизмеси:

 1. Ректордун наамына жазылган арыз;
 2. Паспорттун көчүрмөсү;
 3. Кыскача таржымал (резюме);
 4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);
 5. Жогорку билими, окумуштуулук даражасы, илимий наамы (бар болсо) тууралуу документтеринин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);
 6. Белгиленген тартипте Окумуштуулар кеңешинин катчысыга күбөлөндүрүп, акыркы 5 жыл ичиндеги жарыяланган илимий жана окуу-методикалык иштеринин тизмеси;
 7. 5 жылга факультетти/кафедраны өнүктүрүү планы;
 8. Иштеген жеринен мүнөздөмө.

Катышуучуларга коюлган талаптар БатМУнун “Факультеттеринин декандарын шайлоо тартиби”, “Кафедра башчыларын шайлоо тартиби” жөнүндө жоболорунда көрсөтүлгөн. (www.batmu.kg )

Биздин дарек: 720100 Баткен ш.  И.Жусупов көчөсү, 21

Тел.:(03622) 6-09-80, 6-09-77, 6-08-75, 6-09-81,

Факс: (03622) 5-03-26 

Эскертүү:  Коюлган талаптарга жооп бербеген катышуучулардын документтери конкурска кабыл алынбайт.

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү: Жарыя чыккан күндөн тартып – 1 (бир) ай.