Gallery

Эл аралык байланыштар

Борбордук Азиядагы жана Кыргызстандын аймактарындагы жогорку окуу жайлары, жакынкы жана алыскы эл аралык уюмдар, фонддор менен түз жана тыгыз байланышта…