Мурзаева А. К. – улук окутуучу, педагогика жана табигый илимдеринин секциясынын башчысы