Секциялар – Кызыл-Кыя Педагогика институтунун орто кесиптик билим беруу болуму