БатМУнин  Уюштуруу, тарбия жана жаштар департаментинин башчысы

Кунназаров Айбек Ысмайылович

 

       Баткен мамлекеттик университетинин Уюштуруу, тарбия, жана жаштар департаменти (мындан ары Уюштуруу, тарбия, жана жаштар департаменти) БатМУнун түзүмүнө кирет. Ал массалык-маданий, ошондой эле тарбиялык иш-чараларды уюштуруп, өткөрүү жана жаштарды ар тараптан өнүктүрүү, аталган иштерди жүргүзүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууну камсыз кылуу максатында түзүлөт;
        Уюштуруу, тарбия, жана жаштар департаменти ректордун буйругу менен түзүлөт жана жоюлат. Анын курамында: департамент башчысы жана ага баш ийген Көркөм жетекчи жана тарбия иштери боюнча адис;
        Департаментти башчы жетектейт жана ал ректор тарабынан дайындалат;
        Департамент БатМУнун Илим жана уюштуруу боюнча проректоруна баш ийет жана өз ишмердүүлүгүн анын көзөмөлү астында жүргүзөт;
Университеттин деңгээлинде өткөрүлгөн уюштуруу, тарбия, маданий. мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана спорт боюнча иш-чараларды жогоруулатуу.

Байланышуу жолдороу:

kunnazarovaibek345@gmail.com
+996507576868
+996220169350

Уюштуруу, тарбия жана жаштар департаментине тиешелүү кызматкерлер жөнүндө маалымат

Аты-жөнүКызматыБайланыш телефонуЭлектрондук дареги
1Кунназаров Айбек ЫсмайыловичБөлүм башчы+996507576868
+996220169350
kunnazarovaibek345@gmail.com
2Шамши уулу СражидинБатМУ КТЭУИнин директорунун тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары0779 757 534sraj-75@mail.ru
3Үсөнова Гулжамал Келдибековна БатМУ КГПИнин директорунун тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары0773 769 763gulzhamal68_usenova68@mail.ru
4Абдиева Айша МухаматкуловнаБатМУ СГЭИнин директорунун тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары0777 229 622 aysha.abdieva.1980@mail.ru
5Сапарова Гулзина БотобековнаБатМУнун Сүлүктү пелагогикалык колледжинин директорунун Мамлекеттик тил боюнча орун басары0778 121 230gulzinaspk@gmail.com      
6Анарбаев Насиридрин МахаматовичБатМУ КТКнын директорунун Мамлекеттик тил жана уюштуруу, тарбия иштери оюнча орун басары0773 344 834Nasiridin.ktk@gmail.com  
      

Шамши уулу Сражидин

БатМУнун Кызыл-Кыя технология, экономика, укук институтунун директорунун Тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары

Үсөнова Гулжамал Келдибековна

БатМУнун Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун директорунун Тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары

Абдиева Айша Мухаматкуловна

БатМУнун Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун директорунун Тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары

Сапарова Гулзина Ботобековна

Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү педагогикалык колледжинин Мамлекеттик тил жана тарбия иштеринин жетекчиси

Насиридин Махаматович Анарбаев                     

  БатМУнун Көп тармактуу колледжининдиректорунун  Мамлекеттик тил жана уюштуруу, тарбия иштери боюнча орун басары