Гуманитардык факультети (Кызыл-Кыя Педагогика иснтитуту)

Миссиясы жана тарыхы

                     Гуманитардык факультетинин миссиясы Гуманитардык факультетинин миссиясы –  учурдагы ааламдашуу  жана маалымат технологияларынын өнүгүү шартында гуманитардык багыттагы адистерде учурдун талаптарына…