КТЭУИ структурасы

Китепкана

Электрондук китепкана Кызыл-Кыя технология, экономика жана укук институтунун китепканасы 1996-жылы Сентябрь айында туптолуп, азыркы учурда 48711 даана китеп, 2200774сомду тузот…

Медициналык бөлмө

Жобо Медицина бөлмөсүнүн паспорту Тейлөө шарттарынын жыйынтыгы Бердибаева Жанаргүл Осмоновна 2016-жылдан бери КЭУТИ БатМУнун медициналык борборун башкарып келип жатат. Өз…