international

Продуктивная поездка

Баткен мамлекеттик университетинин ректору, э.и.д., профессор А.Т.Гыязов бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын М.И.Платов атындагы Түштүк-Россия мамлекеттик политехникалык университеттинде уюштурулган “Маданий айырмачылыктарды…

Встреча с послом Кыргызской Республики в Турецкой Республике

БатМУнун ректору проф. Айдарбек Гыязов 2021-жылдын 25-март күнү КРнын Түркиядагы Элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Элчи Айдарбек Гыязовду…

Сотрудничество в Воронежским государственным лесотехническим университетом им. Г.Ф. Морозова

17 марта 2021 г. состоялась онлайн-встреча между Баткенским государственным университетом в лице д.э.н., проф. А.Т. Гыязова и Воронежским государственным лесотехническим…