international

ИЙГИЛИКТҮҮ ИШ САПАР

Баткен мамлекеттик университетинин ректору, э.и.д., профессор А.Т.Гыязов бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын М.И.Платов атындагы Түштүк-Россия мамлекеттик политехникалык университеттинде уюштурулган “Маданий айырмачылыктарды…

КРнын Түркиядагы Элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен жолугушуу

БатМУнун ректору проф. Айдарбек Гыязов 2021-жылдын 25-март күнү КРнын Түркиядагы Элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Элчи Айдарбек Гыязовду…

Г.Ф.Морозов атындагы Воронеж мамлекеттик токой-чарба университети менен байланыш

2021-жылдын 17-мартында экономика илимдеринин доктору, проф. А.Т. Гыязов жана Г.Ф. Морозов атындагы Воронеж мамлекеттик токой чарба университети тарабынан техника илимдеринин…