Факультет филология багытындагы төрт түрдүү профиль  боюнча жогорку билимдүү окутуучуларды даярдайт:

Кыргыз тили жана адабияты адистиги кыргыз тилин  кыргыз элинин улуттук, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили катары тереңдетип окутууну, анын тыбыштык жагы, лексикалык курамы, грамматикалык түзүлүшү, графикалык, орфографиялык, офоэпиялык нормалары  ж.б. өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү билимдерин калыптоону көздөйт.

Орус тили жана адабияты адистиги  орус тилинин тыбыштык жагын, грамматикалык түзүлүшүн, графикалык, орфографиялык, офоэпиялык нормаларын окутуу менен лексикалык курамын терең өздөштүргөн орус тили жана адабияты мугалимдерин даярдайт.

Чет тили адистиги  англис тилинин лексикасын, графикасын, тыбыштык, грамматикалык өзгөчөлүктөрүн, которуунун теориялык-практикалык негиздерин өздөштүргөн англис тили мугалимдерин даярдоону максат кылган.

Тарых адистиги: Жалпы тарыхты жана анын усулдарын окутуп, тарых мугалимин даярдоону максат кылат.

 

 

 

Адистиктердин аталышы

Ыйгарылуучу квалификация 

Шифрлери

мөнөттөрү
КС
1Кыргыз тили жана адабияты,

Орус тили жана адабияты,

Англис тили

 

Жогорку «Бакалавр»

 

550300

 

4 жыл

 

5 жыл

2ТарыхЖогорку «Бакалавр»5404004 жыл5 жыл
3Орус тили жана адабияты,

 

 

Жогорку «Бакалавр»

 

550300

4 жыл5 жыл
4Англис тилиЖогорку «Бакалавр»5503004 жыл5 жыл