We are against corruption

Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш план: