Мы против коррупцию

Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш план: