All for Joomla The Word of Web Design

Общая информация о сотрудниках

Баткен мамлекеттик университетинин окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүндө даярдалуучу адистиктер боюнча маалымат

 

К/

Шифр

Багыттардын аталышы

123
а) “бакалавр” билим берүү программасы боюнча
1550100Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология,)
2550200Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика, Информатика, Физика)
3550300Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Чет тили, Кыргыз тили жана адабияты,  Орус тили жана адабияты)
4550400Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)
5550700Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы,Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)
6532000Дене тарбия (даярдоо профили: Дене тарбия)
7580100Экономика (даярдоо профили: Каржылоо жана насыя, Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит, Салык жана салык салуу,)
8530500Юриспруденция
9510200Колдонмо математика жана информатика (даярдоо профили: Колдонмо математика жана информатика)
10640200Энергетика жана электроэнергетика
11670300Унаа процесстеринин технологиясы
12750500Курулуш
13750100Архитектура
14570400Дизайн
15532100Рекреация жана спорттук-ден соолукту чыңдоо туризм
Орто кесиптик билим берүү программалары боюнча
1080107Салык жана салык салуу
2080110Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
3080108Банк иши
4080106Финансы
5080501Менеджмент
6030503Укук таануу
7050709Башталгыч класстарда окутуу
8050704Мектепке чейинки билим берүү
9050711Социалдык педагогика
10050303Чет тили
11190604Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо
12230110Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
13190701Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (аба транспортторунан башка транспорттун түрлөрү боюнча)
14230701Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
15140206Электрдик станциялар, тармактар жана системалар
16130404Жер астындагы пайдалуу кен байлыктарын иштетүү
17140212Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)
18260903Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
19050721Дене тарбия
20230108Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)
21050501Кесиптик окутуу (тармактар боюнча)
22190503Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (транспорттун  түрлөрү боюнча, суу транспортунан башкасы)
23050503Технология
24270301Архитектура
25111201Ветеринария
26120301Жерге жайгаштыруу

Login

Welcome! Login in to your account

Remember meLost your password?

Lost Password