Абитуриент

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ В СТРУКТУРНЫХ ОТДЕЛАХ БАТГУ

№ Шифр Багыттардын аталышы 1 2 3 а) “бакалавр” билим берүү программасы боюнча БатМУнун Башкы мекемеси 1 550100 Табигый-илимий билим ...
Толук окуу

Нормативные документы

2020-2021-окуу жылына өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу БатМУнун орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрүнө жана колледждерине абитуриенттерди кабыл алуу онлайн форматта spuz.edu.gov.kg  сайты ...
Толук окуу

Национальное тестирование

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН НЕГИЗИНДЕ КАБЫЛ АЛУУ Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде абитуриенттерди кабыл алуу   ОНЛАЙН ТАРТИБИНДЕ  жүргүзүлөт. ЖРТнын жыйынтыгы боюнча БатМУга ...
Толук окуу

Грантовый комиссия

БатМУнун Башкы мекемесине Дене тарбия багытына жана ЖОЖдун диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Башкы мекемесине орто кесиптик билим жөнүндөгү ...
Толук окуу

Прием иностранных абитуриентов

{:kg} БатМУнун Башкы мекемесине чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институтуна чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Кызыл-Кыя көп тармактуу ...
Толук окуу

Приемная комиссия

{:kg}Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы{:}{:ru}Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы{:}{:en}Кабыл ...
Толук окуу

Основные документы для поступления

{:kg}Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер{:}{:ru}Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер{:}{:en}Керектелүүчү документтер ...
Толук окуу

Размер оплаты

{:kg} Утвержденные Прейскурант цен в формате PDF можно здесьСкачать ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН за обучение студентов на контрактной основе Баткенского государственного университета ...
Толук окуу

Правила приема

{:kg}  2018-2019-окуу жылы үчүн Баткен мамлекеттик университетине абитуриенттерди кабыл алуунун тартиби Жалпы жоболор 1.1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка ...
Толук окуу