БатМУ бакалавр программасы боюнча төмөнкү адистиктерге абитуриенттерди кабыл алат:

БатМУнун башкы мекемесине:

1. Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология)

2. Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профилдери: Математика, Информатика)

3. Колдонмо математика жана информатика

4. Филологиялык билим берүү (даярдоо профилдери: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Англис тили)

5. Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)

6. Педагогика (даярдоо профилдери: Башталгыч класстарды окутуунун усулу жана педагогикасы, Мектепке чейинки билим берүүнүн усулу жана педагогикасы)

7. Юриспруденция

8. Дене тарбия

9. Экономика (даярдоо профили: Финансы жана кредит)

ОКУУ МӨӨНӨТҮ:

Жогорку бакалавр билим берүү программасы боюнча окуу мөөнөтү: күндүзгү бөлүм 4 жыл, сырткы бөлүм 5 жыл.

Баткен мамлекеттик университетине окууга тапшыруу үчүн керектелүүчү документтер:

1. Арыз,

2. Диплом,орто билими тууралуу аттестат, (түп нускасы)

3. 086-У формасындагы мед. справка (денетарбияга окугандар үчүн)

4. 3 х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт

5. Паспорттун көчүрмөсү

А Б И Т У Р И Е Н Т !

АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДИН ТАЛАБЫНА ЫЛАЙЫК ЖОГОРКУ БИЛИМГЕ ЭЭ БОЛГУҢУЗ КЕЛСЕ, БИЗДИН ОКУУ ЖАЙДЫН ЭШИГИ СИЗДЕР ҮЧҮН АЧЫК.

Кошумча маалымат боюнча төмөнкүдарекке кайрылсаңыздар болот:

Баткен ш., И. Жусупов көчөсү №21.Тел: 0(779) 48-57-27 0(553) 15-58-43 Тел: 0(776) 70-47-04