Абитуриент

БАТМУНУН ОКУУ-ТҮЗҮМДҮК БӨЛҮМДӨРҮНДӨ ДАЯРДАЛГАН БАГЫТТАР/АДИСТИКТЕР БОЮНЧА ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

№ Шифр Багыттардын аталышы 1 2 3 а) “бакалавр” билим берүү программасы боюнча БатМУнун Башкы мекемеси 1 550100 Табигый-илимий билим ...
Толук окуу

БАТМУНУН ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМДӨРҮНӨ ЖАНА КОЛЛЕДЖДЕРИНЕ АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

2020-2021-окуу жылына өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу БатМУнун орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрүнө жана колледждерине абитуриенттерди кабыл алуу онлайн форматта spuz.edu.gov.kg  сайты ...
Толук окуу

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН НЕГИЗИНДЕ КАБЫЛ АЛУУ

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН НЕГИЗИНДЕ КАБЫЛ АЛУУ Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде абитуриенттерди кабыл алуу   ОНЛАЙН ТАРТИБИНДЕ  жүргүзүлөт. ЖРТнын жыйынтыгы боюнча БатМУга ...
Толук окуу

ДЕНЕ ТАРБИЯ БАГЫТЫНА ЖАНА ЖОЖДУН ДИПЛОМУ, ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМИ ЖӨНҮНДӨГҮ ДИПЛОМУ МЕНЕН ТАПШЫРУУЧУ АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

БатМУнун Башкы мекемесине Дене тарбия багытына жана ЖОЖдун диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Башкы мекемесине орто кесиптик билим жөнүндөгү ...
Толук окуу

ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

{:kg} БатМУнун Башкы мекемесине чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институтуна чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Кызыл-Кыя көп тармактуу ...
Толук окуу

Кабыл алуу комиссиясы

{:kg}Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы{:}{:ru}Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы Кабыл алуу комиссиясы{:}{:en}Кабыл ...
Толук окуу

Керектелүүчү документтер

{:kg}Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер{:}{:ru}Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер Керектелүүчү документтер{:}{:en}Керектелүүчү документтер ...
Толук окуу

Келишимдик төлөмдөрдүн өлчөмү

{:kg} Утвержденные Прейскурант цен в формате PDF можно здесьСкачать ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН за обучение студентов на контрактной основе Баткенского государственного университета ...
Толук окуу

Кабыл алуу эрежелери

{:kg}  2018-2019-окуу жылы үчүн Баткен мамлекеттик университетине абитуриенттерди кабыл алуунун тартиби Жалпы жоболор 1.1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка ...
Толук окуу