Абитуриент

Ачык эшиктер күнү

Бүгүн Баткен мамлекеттик университетинде Баткен районундагы мектептердин бүтүрүүчү класстары үчүн “Ачык эшик күнү” болуп, ага Баткен райондук Билим берүү бөлүмүнүн ...
Толук окуу

БАТМУНУН ОКУУ-ТҮЗҮМДҮК БӨЛҮМДӨРҮНДӨ ДАЯРДАЛГАН БАГЫТТАР/АДИСТИКТЕР БОЮНЧА ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

№ Шифр Багыттардын аталышы 1 2 3 а) “бакалавр” билим берүү программасы боюнча БатМУнун Башкы мекемеси 1 550100 Табигый-илимий билим ...
Толук окуу

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН НЕГИЗИНДЕ КАБЫЛ АЛУУ

Быйыл жогорку окуу жайлардын бюджеттик орундарына Жалпы республикалык тестирлөөдөн негизги тесттен 110 баллдан, предметтик тесттен 60 баллдан жогору алгандар, контракттык ...
Толук окуу

ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

{:kg} БатМУнун Башкы мекемесине чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институтуна чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Кызыл-Кыя көп тармактуу ...
Толук окуу

Керектелүүчү документтер

{:kg} Баткен мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн керектелүүчү документтер: Арыз; Билими тууралуу документ(аттестат түп нускасы); 086-У формасындагы медициналык справка(дене-тарбия багытына тапшыргандар ...
Толук окуу

Келишимдик төлөмдөрдүн өлчөмү

{:kg} Утвержденные Прейскурант цен в формате PDF можно здесьСкачать ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН за обучение студентов на контрактной основе Баткенского государственного университета ...
Толук окуу

Кабыл алуу эрежелери

{:kg}  2018-2019-окуу жылы үчүн Баткен мамлекеттик университетине абитуриенттерди кабыл алуунун тартиби Жалпы жоболор 1.1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка ...
Толук окуу