1. БатМУнун Башкы мекемесине чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо 
  2. БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институтуна чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо 
  3. БатМУнун Кызыл-Кыя көп тармактуу институтуна чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо
  4. БатМУнун Сүлүктү аймактык институтуна чет өлкөлүк абитуриенттерди каттоо