All for Joomla The Word of Web Design

Кесипке багыттоо

БАТКЕН  МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 2018-2019-ОКУУ ЖЫЛЫНА  АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ Ж А Р Ы Я Л А Й Т

Баткен мамлекеттик университети 2000-жылдан бери областыбыздын жана республикабыздын ар кандай тармактарына жогорку жана атайын орто  кесиптин   адистерин  даярдап келүүдө.

Университет КРнын билим берүү жана илим министрлигинин 2010-жылынын № I-677 каттоодогу АЛ № 589 лицензиясынын негизинде жогорку жана атайын кесиптик билим берүүгө укуктуу.

Азыркы учурда Баткен мамлекеттик университети бакалавр программасы боюнча 19 багытта адистерди Баткен, Кызыл-Кыя, Сүлүктү шаарларындагы окуу базаларында даярдайт.

БатМУ БАКАЛАВР ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА ТӨМӨНКҮ АДИСТИКТЕРГЕ АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛАТ:

БатМУНУН БАШКЫ МЕКЕМЕСИ:

 1. Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология)
 2. Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика)
 3. Филологиялык билим берүү (даярдоо профилдери: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Англис тили)
 4. Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)
 5. Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч класстарды окутуунун методикасы)
 6. Педагогика (даярдоо профили: (Мектепке чейинки билим берүүнүн усулу жана педагогикасы)
 7. Юриспруденция
 8. Экономика (даярдоо профили: Финансы жана кредит)
 9. Дене тарбия

Баткен гуманитардык-экономикалык колледжи:

 1. Укук таануу 9-11-кл.
 2. Финансы (тармактар боюнча) 9-11-кл.
 3. Банк иши 9-11-кл.
 4. Экономика жана бухгалтердик эсеп 9-11-кл.
 5. Салык жана салык салуу 9-11-кл.
 6. Менеджмент 9-11-кл.

БатМУ- ЖАЛЫНДУУ ЖАШТАР БОРБОРУ

ОКУУ МӨӨНӨТТӨРҮ:

Жогорку  бакалавр  билим берүү программасы боюнча окуу мөөнөтү: күндүзгү бөлүм 4 жыл, (Архитектура 5 жыл); дистанттык бөлүм 5 жыл.

Кесиптик орто билим берүү боюнча  9- класстын базасында окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай; 11-класстын базасында-1жыл 10 ай, сырткы  бөлүм 2 жыл 10 ай.

БатМУНУН СОЦИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУ:

 1. Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология)
 2. Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профилдери: Математика, Информатика, Физика)
 3. Филологиялык билим берүү (даярдоо профилдери: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Англис тили)
 4. Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: тарых)
 5. Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч класстарды окутуунун методикасы)
 6. Дене-тарбия
 7. Социалдык иштер
 8. Колдонмо математика жана информатика

Кесиптик орто билим берүү боюнча:

 1. Башталгыч класстарды окутуу                                        9-11-кл
 2. Колдонмо информатика (тармактар боюнча)               9-11-кл.
 3. Социалдык-педагогика                                                    9-11-кл.
 4. Укук таануу                                                                       9-11-кл.

ИННОВАЦИЯЛЫК УСУЛДАРДЫ КОЛДОНУУ

БатМУНУН ЭКОНОМИКА ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ:

 1. Архитектура
 2. Курулуш иши
 3. Экономика
 4. Унаа транспортторунун процесстери
 5. Дизайн (графиканын, интерьердин, кийимдердин дизайны)
 6. Компютердик лингвистика
 7. Электроэнергетика жана электротехника

Кесиптик орто билим берүү боюнча:

 1. Салык жана салык салуу 9-11-кл.
 2. Банк иши 9-11-кл.
 3. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) 9-11-кл.
 4. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо
 5. Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө  –  9-11-кл.
 1. Тигүү буюмдарды моделдөө жана конструкциялоо 9-11-кл.

БатМУ-ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕРДИ ҮЙРӨНҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

БатМУ – ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАКТАРЫНДА БИЛИМ, ТАЖЫРЫЙБА АЛУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

БатМУНУН  ГУМАНИТАРДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ИНСТИТУТУ:

 1. Филологиялык билим берүү (даярдоо профилдери: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Англис тили)
 2. Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)
 3. Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч класстарды окутуунун методикасы)
 4. Экономика (даярдоо профили: Финансы жана кредит)
 5. Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология)
 6. Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика)
 7. Дене тарбия
 8. Колдонмо математика жана информатика

Кесиптик орто билим берүү боюнча:

 1. Укук таануу   – 9-11-кл.
 2. Салык жана салык салуу – 11-кл.
 3. Экономика жана бухгалтердик эсеп  (тармактар боюнча) – 9-11-кл.
 1. Жер астындагы пайдалуу кен байлыктарын иштетүү  – 11-кл.
 2. Электрдик станциялар, тармактар жана системалар – 11-кл.
 3. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо – 9-11-кл.
 1. Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик техникаларды тейлөө – 9-11-кл.

Сүлүктү педагогикалык колледжи:

1.Мектепке чейинки билим берүү                       9-11-кл.

2.Дене тарбия                                                         9-11-кл.

3.Башталгыч класстарда окутуу                           9-11-кл.

4.Технология мугалими                                        11-кл.

БИЛИМ АЛУУГА МЫКТЫ ШАРТТАР 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

БАТКЕН   МАМЛЕКЕТТИК   УНИВЕРСИТЕТИНЕ ТАПШЫРУУ  ҮЧҮН  КЕРЕКТҮҮ  ДОКУМЕНТТЕР:

1. Ректордун наамына жазылган арыз;

2. Орто билими же атайын орто окуу жайын, же жогорку окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндөгү аттестатынын же дипломунун түп нускасы;

3. Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты

4. № 086 У формасындагы медициналык маалымдама;(кесиптик орто билим берүү тармагына)

5. 3×4 өлчөмүндө 6 даана сүрөт;

6. Паспорттун же күбөлүктүн көчүрмөсү

У Р М А Т Т У У А Б И Т У Р И Е Н Т !

АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДИН ТАЛАБЫНА ЫЛАЙЫК ЖОГОРКУ ЖАНА ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМГЕ ЭЭ БОЛГУҢУЗ КЕЛСЕ, БИЗДИН ОКУУ ЖАЙДЫН ЭШИГИ СИЗДЕР ҮЧҮН АЧЫК.

Кошумча маалымат боюнча төмөнкү
дарекке кайрылсаңыздар болот:

Баткен ш, И. Жусупов көчөсү №21.
Тел: (0773) 05 75 75, (0778) 65 47 53

Билим алсаң урмат-сый алып келет,

Билим сага – акыл-ой,  кубат берет.

Жусуп  Баласагын

Баткен – 2018

Login

Welcome! Login in to your account

Remember meLost your password?

Lost Password