Абитуриент 2022

Кабыл алуу жоболору

Баткен мамлекеттик университетинин кабыл алуу жобосу. Баткен мамлекеттик университетинин магистратурага кабыл алуу жобосу. Баткен мамлекеттик университетинин колледжидерине жана кесиптик орто…

Кабыл алуу эрежелери

 2021-2022-окуу жылы үчүн Баткен мамлекеттик университетине абитуриенттерди кабыл алуунун тартиби Жалпы жоболор 1.1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка…

Керектелүүчү документтер

Баткен мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн керектелүүчү документтер: Арыз; Билими тууралуу документ(аттестат түп нускасы); 086-У формасындагы медициналык справка(дене-тарбия багытына тапшыргандар үчүн);…