Абитуриент 2021

Кабыл алуу эрежелери

 2018-2019-окуу жылы үчүн Баткен мамлекеттик университетине абитуриенттерди кабыл алуунун тартиби Жалпы жоболор 1.1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка мамлекеттердин…

БАТМУНУН ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМДӨРҮНӨ ЖАНА КОЛЛЕДЖДЕРИНЕ АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

2020-2021-окуу жылына өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу БатМУнун орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрүнө жана колледждерине абитуриенттерди кабыл алуу онлайн форматта spuz.edu.gov.kg  сайты…

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН НЕГИЗИНДЕ КАБЫЛ АЛУУ

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН НЕГИЗИНДЕ КАБЫЛ АЛУУ Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде абитуриенттерди кабыл алуу   ОНЛАЙН ТАРТИБИНДЕ  жүргүзүлөт. ЖРТнын жыйынтыгы боюнча БатМУга…

ДЕНЕ ТАРБИЯ БАГЫТЫНА ЖАНА ЖОЖДУН ДИПЛОМУ, ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМИ ЖӨНҮНДӨГҮ ДИПЛОМУ МЕНЕН ТАПШЫРУУЧУ АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

БатМУнун Башкы мекемесине Дене тарбия багытына жана ЖОЖдун диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо  БатМУнун Башкы мекемесине орто кесиптик билим жөнүндөгү…