Абитуриент 2022

БатМУ 2022-2023-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт!

БатМУ бакалавр программасы боюнча төмөнкү адистиктерге абитуриенттерди кабыл алат: БатМУнун башкы мекемесине: 1. Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология) 2.…

Кабыл алуу жоболору

Баткен мамлекеттик университетинин кабыл алуу жобосу. Баткен мамлекеттик университетинин магистратурага кабыл алуу жобосу. Баткен мамлекеттик университетинин колледжидерине жана кесиптик орто…

Кабыл алуу эрежелери

 2021-2022-окуу жылы үчүн Баткен мамлекеттик университетине абитуриенттерди кабыл алуунун тартиби Жалпы жоболор 1.1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка…