БатМУнун миссиясы, стратегиясы

Баткен мамлекеттик универстиетинин миссиясы

Маалыматтык-технологиялык дарамети жогору, илимий-чыгармачыл, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо жана эл аралык билим берүү мейкиндигине кошулуу; өлкөнүн алдыңкы ТОП-10 университетинин катарына кирүү.

Баткен мамлекеттик универстиетинин 2023-2026-жылдарга карата өнүктүрүүнүн стратегиялык планы