Ченемдик укуктук актылар

Мыйзамдар

1. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси

2.Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы 

3.Кыргыз Республикасынын  “Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө” мыйзамы 

4. Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын  негиздери тууралуу

5. Маалыматка жетүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

6. “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Токтомдор

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндө

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын кафедрасы жөнүндө ЖОБО

Билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтерди даярдоонун, акысын төлөөнүн, сактоонун, берүүнүн жана эсепке алуунун тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын эмгектенүү тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун студенттерин которуу, кайра кабыл алуу, окуудан чыгаруу жана аларга академиялык өргүү берүү тартиби жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө  ЖОБО

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин учурдагы контролдоо жана орто аралыктык аттестацияны жүргүзүү жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын факультети жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө ЖОБО

Ички мыйзамдар

Лицензия

Баткен мамлекеттик университетинин уставы

No posts found.