ИЛИМ

Жоболор

2018-2019 окуу жылына карата студенттер арасында олимпиада өткөрүү жөнүндө ЖОБО 1.Олимпиаданы өткөрүүнүн максаты: 1.1. Студенттердин олимпиадасы “Аймактарды өнүктүрүү” жылына, жана ...
Толук окуу

Илим жумалыктарынын графиктери

2018-2019 окуу жылына карата илимий жумалыктардын иш планын төмөнкү шилтемеден көрсөңүз болот ...
Толук окуу

Уюуштуруу жана тарбия иштери боюнча бөлүм

  БатМУнин  Уюштуруу жана тарбия иштери бөлүмүнүн башчысы   Саттаров Жолболду Омурзакович    РЕЗЮМЕ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       БатМУнин Көркөм жетекчиси  ...
Толук окуу

Мамлекеттик тил

{:kg} Кыргыз Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан мамлекеттик органдардагы мамлекеттик тилдин абалына мониторинг жүргүзүлгөн. Мониторингтин жүрүшүндө мамлекеттик ...
Толук окуу

Илимий-изилдөө иштеринин негизги формалары жана багыттары

{:kg} Илимий-изилдөө иштеринин негизги формалары жана багыттары БатМУда илимий-изилдөө жана илимий багыттагы уюштуруу иш-аракеттери төмөнкү формаларда жүргүзүлөт: 1. Кафедраларда тиешелүү ...
Толук окуу

Өткөрүлгөн коференциялар, семинарлар

{:kg}Баткен мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн конференциялар: 2016-жылдын 28-мартында “Бир оор жолдун үч ашуусу” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлгөн. 2016-жылдын 16-апрелинде “1916-жылдагы улуттук ...
Толук окуу

Корголгон кандидаттык жана доктордук изилдөөлөр.

{:ru} Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера ...
Толук окуу

Китепкана

{:kg}[qk_post2 id="Электрондук китепкана " cat="elektronduk-kitepkana" thumbsize="Disable"]Борбордук китепкана Китепкана – ар бир адам үчүн ыйык жер, илим-билимдин, акылмандыктын булагы. Ал окуу-тарбиялык, ...
Толук окуу