Билим берууну жана илимди туруктуу өнүктүрүүнүн заманбан стратегиялары жана санариптик
трансформациялары

Сизди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин 33 жылдыгына, КРнын президентинин “Улуттук нарк” жөнүндө жарлыгына жана 10-ноябрь илим күнүнө ошондой
эле Социалисттик эмгектин баатыры, коомдук ишмер Корчубек Акназаровдун 100 жылдык мааракесине карата, Баткен мамлекеттик университетинде “Билим берууну жана илимди туруктуу өнүктүрүүнүн заманбан стратегиялары жана санариптик
трансформациялары” аттуу илимий-практикалык конференцияга катышууга, илим изилдөөчүлөр, магистранттар, докторанттар жана студенттерди чакырабыз.


Конференция 2022-жылдын 9-ноябрь куну төмөнкү даректе онлайн-офлайн форматында өткөрүлөт. Дареги: 720100, Кыргыз Республикасы, Баткен шаары, И.Жусупов 11.
Баткен мамлекеттик универсптети (БатМУ)

Толугураак маалымат алуу үчүн төмөнкү шилтемени басыңыз:

Молдо Нияз – Кыргыз жазма мурасынын көч башы

Урматтуу илим изилдөөчүлөр, магистранттар, докторанттар жана студенттер!

 Сиздерди Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя технология, экономика жана укук институту, Кыргыз Республикасынын президентинин “2022–2027-жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программасын” ишке ашыруу  жарлыгына ылайык жана Молдо Нияз Эрназар уулунун 200 жылдык мааракесине арналган “Молдо Нияз – Кыргыз жазма мурасынын көч башы” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырат.

Толук маалымат төмөнкү шилтемеде:

Ааламдаштыруу доорунда коомду, билим берүүнү жана илимди туруктуу өнүктүрүүнүн заманбап, санариптик трансформациялары: өткөндүн тажрыйбасы, учурдун мүмкүнчүлүктөрү, келечектин стратегиялары

Толук маалымат төмөнкү шилтемеде: