Заманбап чакырыктардын астында илим менен билим берүүнүн актуалдуу проблемалары, өткөндүн тажрыйбасы, учурдун мүмкүнчүлүктөрү, келечектин стратегиялары

Урматтуу кесиптештер!

Баткен мамлекеттик университетинин А.А.Машрабов атындагы Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту 2023-жылдын 10-неоябрында Кыргыз Республикасынын Президентинии “Инсандык руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене-тарбиясы жөнүндө”, “Улуттук нарк жөнүнөдө” жарлыгынын алкагында, 10-ноябрь илим күнүнө карата жана көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Н.Исановдун 80 жылдыгына арналган “Заманбап чакырыктардын астында илим менен билим берүүнүн актуалдуу проблемалары, өткөндүн тажрыйбасы, учурдун мүмкүнчүлүктөрү, келечектин стратегиялары” деген аталыштагы эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлө тургандыгын маалымдайт.


Сапаттуу билим – заманбап өнүгүүнү руханий азыгы

Урматтуу кесиптештер!

Сизди, Заманбап Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнө, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Баткен облусунун 25 жылдыгына арналган “Сапаттуу билим – заманбап өнүгүүнү руханий азыгы” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырабыз.