ИЛИМ

Илимий-изилдөө иштеринин негизги формалары жана багыттары

Баткен мамлекеттик университетинин  илимий-изилдөө иштери профессордук-окутуучулардын жана студенттердин арасында системалуу түрдө Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнө илимий изилдөө жүргүзүлүп,  илимий-изилдөө…

Жоболор

Илим изилдөө бөлүмүнүн иштөө жобосу Студенттер арасында олимпиада өткөрүү жөнүндө жобо Көп баскычтуу билим берүү системасында бакалаврлардын бүтүрүү квалификациялык иштерин…

Каржыланган илимий долбоорлор

Баткен мамлекеттик университетинде 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй илимий долбоорлор аткарылды жана аткарылып жатат, алар төмондөгүдөй каржылоонун эсебинен жүрүүдө.  Батккен мамлекеттик университетинин…

Өткөрүлгөн коференциялар, семинарлар

Баткен мамлекеттик униыерситетинде бир канча конференция, семинарлар өткөрүлүп турат. 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй конференция, семинарлар уюшулду. Сүрөттүк материалдар университеттин Фейзбук жана…