ИЛИМ

Жоболор

2018-2019 окуу жылына карата студенттер арасында олимпиада өткөрүү жөнүндө ЖОБО 1.Олимпиаданы өткөрүүнүн максаты: 1.1. Студенттердин олимпиадасы “Аймактарды өнүктүрүү” жылына, жана…

Өткөрүлгөн коференциялар, семинарлар

Баткен мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн конференциялар: 2016-жылдын 28-мартында “Бир оор жолдун үч ашуусу” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлгөн. 2016-жылдын 16-апрелинде “1916-жылдагы улуттук…