ИЛИМ

Илим изилдөө бөлүмү

Илим изилдөө бөлүмүнүн жобосу Аткарылган иштер тууралуу кыскача маалыматтык отчет Урматтуу Баткен мамлекеттик университетинин профессордук-окутуучулук курамы! Баткен мамлекеттик университети ички…

Илимий-изилдөө иштеринин негизги формалары жана багыттары

Баткен мамлекеттик университетинин  илимий-изилдөө иштери профессордук-окутуучулардын жана студенттердин арасында системалуу түрдө Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнө илимий изилдөө жүргүзүлүп,  илимий-изилдөө…

Баткен мамлекеттик университетинин 2022-2023-окуу жылында өткөрүлө турган илимий практикалык конференциялары

Билим берууну жана илимди туруктуу өнүктүрүүнүн заманбан стратегиялары жана санариптиктрансформациялары Сизди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин 33 жылдыгына, КРнын президентинин “Улуттук…

Жоболор

2022-2023-окуу жылына карата БатМУнун илим-изилдөө иштери боюнча стратегиялык планы Илим изилдөө бөлүмүнүн иштөө жобосу Студенттер арасында олимпиада өткөрүү жөнүндө жобо…

Каржыланган илимий долбоорлор

Баткен мамлекеттик университетинде 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй илимий долбоорлор аткарылды жана аткарылып жатат, алар төмондөгүдөй каржылоонун эсебинен жүрүүдө.  Батккен мамлекеттик университетинин…

Өткөрүлгөн коференциялар, семинарлар

Баткен мамлекеттик униыерситетинде бир канча конференция, семинарлар өткөрүлүп турат. 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй конференция, семинарлар уюшулду. Сүрөттүк материалдар университеттин Фейзбук жана…