ИЛИМ

Отдел научного исследования

Илим изилдөө бөлүмүнүн жобосу Аткарылган иштер тууралуу кыскача маалыматтык отчет Урматтуу Баткен мамлекеттик университетинин профессордук-окутуучулук курамы! Баткен мамлекеттик университети ички…

Основные формы и направления научно-исследовательской работы

Баткен мамлекеттик университетинин  илимий-изилдөө иштери профессордук-окутуучулардын жана студенттердин арасында системалуу түрдө Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнө илимий изилдөө жүргүзүлүп,  илимий-изилдөө…

Научно-практические конференции на 2022-2023гг

Билим берууну жана илимди туруктуу өнүктүрүүнүн заманбан стратегиялары жана санариптиктрансформациялары Сизди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин 33 жылдыгына, КРнын президентинин “Улуттук…

Положение

Положение о проведение олимпиады среди студентов Положение о проведение выпускных работ Положение о выборе научных проектов

Финансируемые исследовательские проекты

Баткен мамлекеттик университетинде 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй илимий долбоорлор аткарылды жана аткарылып жатат, алар төмондөгүдөй каржылоонун эсебинен жүрүүдө.  Батккен мамлекеттик университетинин…

Проводимые конференции в Баткенском государственном университете.

Баткен мамлекеттик униыерситетинде бир канча конференция, семинарлар өткөрүлүп турат. 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй конференция, семинарлар уюшулду. Сүрөттүк материалдар университеттин Фейзбук жана…