ИЛИМ

Institute of Scientific Research

Regulations on the department of scientific research Brief informational report on the work done                         Dear faculty and teaching staff…

The main forms and directions of research work

Баткен мамлекеттик университетинин  илимий-изилдөө иштери профессордук-окутуучулардын жана студенттердин арасында системалуу түрдө Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнө илимий изилдөө жүргүзүлүп,  илимий-изилдөө…

Department of organization, training and youngs

  БатМУнин  Уюштуруу, тарбия жана жаштар департаментинин башчысы Кунназаров Айбек Ысмайылович          Баткен мамлекеттик университетинин Уюштуруу, тарбия,…

Thesis

Regulations on holding the Olympiad among students Regulations on graduation works Regulations on the choice of scientific projects

Funded research projects

Баткен мамлекеттик университетинде 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй илимий долбоорлор аткарылды жана аткарылып жатат, алар төмондөгүдөй каржылоонун эсебинен жүрүүдө.  Батккен мамлекеттик университетинин…

Conducted conferences at Batken State University.

Баткен мамлекеттик униыерситетинде бир канча конференция, семинарлар өткөрүлүп турат. 2020-2021-2022-окуу жылында төмөндөгүдөй конференция, семинарлар уюшулду. Сүрөттүк материалдар университеттин Фейзбук жана…