Студенттер арасында олимпиада өткөрүү жөнүндө жобо

Көп баскычтуу билим берүү системасында бакалаврлардын бүтүрүү квалификациялык иштерин аткаруунун жобосу

БатМУнун профессордук-окутуучулары тарабынан илим изилдөө иштерин жүргүзүү максатында даярдалган илимий долбоорлорду тандап алуу боюнча жобо

Leave a Reply

Your email address will not be published.