Announcements

Баткен мамлекеттик университетиндеги өзгөрүүлөр:

Баткен мамлекеттик университетинин Уставынын 3-бөлүмүнүн 1-бөлүгүндөгү жана 7-бөлүмүнүн 3-бөлүгүндөгү 8-бөлүмчөсүнө ылайык Университеттин проректорлорунун түзүмүнө төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди: Окуу иштери боюнча…

СОVID-19 илдетинин алдын алуу

Ректор алдындагы кеңешме 2021-жылдын 3-февралында өткөрүлдү. Анда окуу процесси бүтүрүүчү курстар үчүн офлайн, ал эми 1-2-3-курстарга онлайнда сабак жүргүзүлүп жаткандыгы…

Жорж Вашингтон университетинин Борбордук Азия боюнча долбоору казак жана кыргыз тилдериндеги илимий макалаларды “Борбор Азия Жылнаамасы” журналына жарыялоого чакырат.

Жорж Вашингтон университетинин Борбордук Азия боюнча долбоору казак жана кыргыз тилдериндеги илимий макалаларды “Борбор Азия Жылнаамасы” журналына жарыялоого даяр. Көрсөтүлгөн…