Category: Faculty of Economics Engineering Technology

History

Факультеттин тарыхы Факультет 1996-жылы өз алдынча структура катары жаңы адистиктер ачылгандыгына байланыштуу директордун №01-01/1 06.08.96 буйругунун негизинде «Инженердик технологиялар» факультети түзүлгөн. Факультеттин декандыгына техника илимдеринин кандидаты Садыков Эркин Садыкович дайындалган.…

For Applicants

Факультет төмөнкү багыттар боюнча бакалаврларды даярдайт: 75 05 00 «Курулуш» 58 0100 «Экономика» 75 01 01 «Архитектура» 57 04 00 «Дизайн» Окуу мѳѳнѳтү: «Курулуш», «Экономика», «Дизайн» – 4 жыл, «Архитектура»-5…