Month: September 2022

Team “EcoBatken” BatSU won 5000 euros

2022-жылдын 28-сентябрь күнү Баткен мамлекеттик университетинин ЭкоБаткен долбоору 5000 евролук грантка жетишти. Белгилей кетсек DigiKonush уюму тарабынан стартап жана санарип…

BatSU business incubator is equipped with modern equipment

Баткен мамлекеттик университетинде түзүлгөн Бизнес инкубатордун иштешин камсыздоо жана тиешелүү болгон шарттарды түзүү максатында БатМУнун ректору э.и.д., профессор А.Т.Гыязовдун тапшырмасынын…

Rector’s meeting with students

2022-жылдын 8-сентябрь күнү Баткен мамлекеттик университетинин ректору, э.и.д., профессор, А.Т.Гыязов БатМУнун студенттери менен жолугушту. Иш-чарада ректор Айдарбек Токторович окуу жайдын…

Educated parents – educated generations

Билимдүү ата эне – билимдүү муун, билимдүү жаштарды тарбиялап өстүрүүгө салым кошот. Ал эми билимдүү, тарбиялуу инсандар өлкөнүн келечегин аныктайт.…